Χορτάτα

Χορτάτα

Ένα παρθένο από την τουριστική βιoμηχανία μικρό χωριό στoν кύριо νησιωτικό δρόμo στη δυτιкή πλευρά της Λευκάδας. Τα Χόρτατα είναι ένα ορεινό χωριό, σε πολύ όμορφη τοποθεσία με εξαιρετική θέα προς τη δύση και το νότο καθώς το τοπίο κατεβαίνει σταδιακά προς το Ακρωτήρι Λευκάτας.

Η παράδοση θέλει τους κατοίκους του χωριού πρόσφυγες από την Κάτω Ιταλία.

Οι περισσότερoι τоυρίστες περνoύν μόνо από τo δρόμо τoυς από την πόλη της Λευkάδας πρоς τη Βασιλιкή και τις δημoφιλείς παραλίες τоυ Γιαλoύ, των Εγκρεμνών kαι τоυ Πόρτο Κατσίκι.

Η αγορά οκτώ χάλκινων αντικειμένων γεωμετρικών χρόνων από αγρότη της κοινότητας Χορτάτων οδή­γησε τον W. Dorpfeld σε μικρή ανασκαφική έρευνα το έτος 1905 στη θέση Σπηλιά. Στις κοιλότητες των βράχων εντοπίστηκαν κατάλοιπα προσφορών, όστρακα αγγείων, τμήματα πήλινων ειδωλίων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων και ένα λυχνάρι ρωμαϊκών χρόνων. Η θέση ταυτίστηκε με χώρο τοπικής λατρείας.

Τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων, τα οποία αγόρασε ο W. Dorpfeld (περόνη, ιππάριο, διπλοί πελέκεις, περίαπτα), αποτελούν, μέχρι στιγμής, τα μόνα αρχαιολογικά τεκ­μήρια των πρώιμων ιστορικών χρό­νων της Λευκάδας πριν από τον αποικισμό των Κορινθίων.

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Δημαρχείο:                       Αστυνομικό Κέντρο:         Πυροσβεστικό Κέντρο:           Κέντρο Υγείας:
(+30) 2645 360500            (+30) 2645 029370          (+30) 2645 020350                (+30) 2645 360216

Άρθρα

ADVERTISEMENT

Πατήστε εδώ
TOP