Χορτάτα

Χορτάτα

Τα Χορτάτα είναι ένα μεγάλο χωριό σε πολύ όμορφη τοποθεσία με εξαιρετική θέα προς τη δύση και το νότο, καθώς το τοπίο κατεβαίνει σταδιακά προς το Ακρωτήρι Λευκάτας. Η παράδοση θέλει τους κατοίκους του χωριού πρόσφυγες από την Κάτω Ιταλία.

Η αγορά οκτώ χάλκινων αντικειμένων γεωμετρικών χρόνων από αγρότη της κοινότητας Χορτάτων οδή­γησε τον W. Dorpfeld σε μικρή ανασκαφική έρευνα το έτος 1905 στη θέση Σπηλιά. Στις κοιλότητες των βράχων εντοπίστηκαν κατάλοιπα προσφορών, όστρακα αγγείων, τμήματα πήλινων ειδωλίων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων και ένα λυχνάρι ρωμαϊκών χρόνων. Η θέση ταυτίστηκε με χώρο τοπικής λατρείας.

Τα χάλκινα αντικείμενα γεωμετρικών χρόνων, τα οποία αγόρασε ο W. Dorpfeld (περόνη, ιππάριο, διπλοί πελέκεις, περίαπτα), αποτελούν, μέχρι στιγμής, τα μόνα αρχαιολογικά τεκ­μήρια των πρώιμων ιστορικών χρό­νων της Λευκάδας πριν από τον αποικισμό των Κορινθίων.

 

Άρθρα

ADVERTISEMENT

Πατήστε εδώ
TOP